Aanmelden

Wij moedigen vooral heren aan om zich aan te melden.
Voor alle niveaus geldt een maximum van 20 paren per lesuur.

Onze lessen vinden plaats bij het Sport- en Partycentrum De Kegel in Amstelveen. Het lesrooster en de aanvangstijden van de lessen vind je onze agenda.

Onze lessen zijn toegankelijk voor diegenen die geïnteresseerd zijn om voor het eerst Salsa te leren dansen. Zeker ook voor halfgevorderde (Improvers) en gevorderde (Intermediates) dansers bestaat de mogelijkheid om in te stromen.

Hebt u al eerder salsa gedanst maar wilt u uw kennis en vaardigheden weer ophalen, dan is inschrijving mogelijk uitsluitend met partner, op basis van beschikbaarheid en volgorde van aanmelding. Dames zonder danspartner worden slechts toegelaten op basis van plaats-beschikbaarheid en op basis van de beschikbaarheid van voldoende heren. De volgorde van inschrijving is in dat geval leidend.

Stuur een mail aan de secretaris om je in te schrijven voor een Salsa Cursus.
Onze vereniging kent een aantal commissies waarin leden/cursisten hand-en-spandiensten kunnen verrichten. Alle leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn kijk dan hier voor het overzicht van onze commissies.

Betalingsgegevens Salsa Flamingo

Het lidmaatschap **) bedraagt € 20,= per kalenderjaar voor leden cursisten die minimaal 1 lesblok deelnemen aan een cursus van 10 lessen.
Het lidmaatschap voor leden die geen les volgen, bedraagt € 30,-.
Het lesgeld wordt per cursus vastgesteld en bedraagt € 50,= voor 10 lessen van 60 minuten.

Het verschuldigde lesgeld dient vooruitbetaald te worden.

**) Het lidmaatschap van de Vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december en is tot wederopzegging.

IBAN: NL25 INGB 0008 6200 57 t.n.v. Z-Amerikaanse DansMuz Flamingo Betaling van de danslessen en het lidmaatschap dient uiterlijk op de 1e les voldaan te zijn.


Bij niet tijdige betaling wordt het lesgeld verhoogd met € 10,=.
Het recht op deelname aan de cursus vervalt indien niet is betaald voor 3 februari 2020

Reacties gesloten.