Basis Protocol

Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte danssector brede samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers (hierna: ondernemers), verenigd onder de naam dansondernemers.nl en is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV.

Op 1 december 2020 zijn alle noodverordeningen vervangen door de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en daarbij behorende ministeriele regelingen.

Het protocol is aangepast naar de regelgeving die geldt vanaf 25 januari 2022.

Comments are closed.