Contributie ’22

Onze vereniging heeft te maken met doorlopende kosten en betalingsverplichtingen.
Wij verzoeken jullie vriendelijk vóór 31 januari a.s. de verschuldigde contributie voor het lidmaatschap 2022 over te maken op onze rekening.

IBAN: NL25 INGB 0008 6200 57 t.n.v. Z-Amerikaanse DansMuz Flamingo

Alvast hartelijk dank.

Comments are closed.