Salsa Flamingo en het Corona Virus

Vanaf 13 maart zijn er geen danslessen meer geweest door de lockdown i.v.m. het COVID-19 virus. Ook Salsa Flamingo heeft vanaf dat moment geen activiteiten meer kunnen ontplooien. Zoals jullie beloofd in ons laatste bericht van 25 maart jl., brengen we jullie hierbij op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Om de ontwikkelingen in de danssector goed te kunnen volgen heeft Salsa Flamingo zich in de tussentijd aangesloten bij Dansondernemers Nederland. Op initiatief van Dansondernemers Nederland is er een concept Basisprotocol Danssector opgesteld. Op 10 mei jl. is dit protocol aangeboden aan de verantwoordelijke ministeries. Het protocol dient als handreiking voor de sector bij het heropenen van de dansorganisatie. Er wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee dan rekening zal worden gehouden.

Helaas is hier nog geen inhoudelijke reactie op gekomen vanuit de ministeries. Maar in de tussentijd zit men niet stil. Er wordt actief gekeken naar alternatieve vormen die de huidige regelgeving wel mogelijk maakt.

Nu langzamerhand Nederland uit de lockdown komt, beraadt ook onze vereniging zich op het organiseren van (dans-) activiteiten in de komende periode en op welke wijze dit mogelijk is.

Deze activiteiten zullen alleen plaatsvinden met inachtneming van het protocol en de geldende richtlijnen van het RIVM. Ook hebben we te maken met de mogelijkheden of beperkingen die o.a. de Kegel en de gemeente Amstelveen ons bieden.

Hierbij zijn de 1,5 meter vereiste, het maximaal toegestaan aantal aanwezigen in de ruimte waar wordt gedanst en de (hand-)hygiëne tijdens de lessen, belangrijke aandachtspunten.

Het bestuur is in overleg om te inventariseren welke activiteiten er kunnen worden georganiseerd, in welke vorm en op welke locatie.

We houden jullie op de hoogte. We zijn er mee bezig!
Blijf gezond!

Lees hier de maatregelen van de overheid voor ‘De Volgende Stap‘.

Comments are closed.