Commissies

Onze vereniging kent een aantal commissies met als doel de wensen van de leden en het niveau van de kwaliteit van diverse disciplines binnen de vereniging te bewerkstelligen. Bij het onlline inschrijven van een cursus kun je aangeven of je interesse hebt om je op te geven voor eén (of meer) van de commissies.
Hieronder zie je een overzicht en uitleg van de diverse commissies binnen de Salsa Flamingo Vereniging

Bestuur
De verschillende functies binnen het bestuur worden na de verkiezing door de vijf gekozen bestuursleden onderling verdeeld. Duur: voor een termijn van drie jaar; aftreden en herkiesbaar stellen conform Rooster van Aftreden (zie ook Huishoudelijk reglement. Art.14.4)

Kascommissie (twee leden)
Je controleert de financiële boeken en bescheiden en doet hier verslag van aan de Algemene Vergadering.
Duur: 1 jaar; maximaal twee aaneensluitende zittingsperioden per commissielid.

Commissie Lesorganisatie (zes leden, van wie één bestuurslid)
Je verzorgt de organisatie rond de lesblokken, de inschrijvingen, de betalingen en het gastvrouw- of gastheerschap.
Duur: 1 jaar; meerdere aaneensluitende zittingsperioden mogelijk.

Technische Lescommissie (zes leden, van wie minimaal één bestuurslid)
Het, in samenspraak met de dansleraren, ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën met betrekking tot de lessen en het lesprogramma.
Duur: 1 jaar; meerdere aaneensluitende zittingsperioden mogelijk.

Commissie Communicatie (4 leden, van wie één bestuurslid).
Je ondersteunt het bestuur met de interne en externe communicatie met de beschikbare middelen, zoals het opzetten en onderhouden van de facebook pagina’s, de redactionele zaken rondom onze website en whatsapp-groepen, uitnodigingen en het opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
Duur: 1 jaar, meerdere aaneensluitende zittingsperioden mogelijk

Commissie Evenementen (5 leden, van wie één bestuurslid)
Je organiseert en faciliteert evenementen, zoals Get together Party’s, BBQ’s en feesten met band. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aantrekken van een muziekband, het vooraf opbouwen en achteraf opruimen van de danszaal, het innen van entreegelden, het fungeren als gastvrouw of gastheer, etc.
Duur: 1 jaar; meerdere aaneensluitende zittingsperiodes mogelijk

Secretariaat (1 lid, bestuurslid )
Het secretariaat ondersteunt naast het bestuur ook de commissies binnen de vereniging. Opgestelde berichten en/of documenten worden opgesteld door het bestuurslid dat de desbetreffende commissie vertegenwoordigt. Het secretariaat draagt vervolgens zorg voor de digitale verspreiding van deze informatie richting onze leden.

Vertrouwenspersoon
Je bent het aanspreekpunt bij incidenten, klachten en andere gebeurtenissen, die vertrouwelijkheid vereisen. Je overlegt met het bestuur zonder het vertrouwelijke karakter te verbreken.
Duur: 3 jaar; het aftreden en herkiesbaar zijn conform leden bestuur.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een van deze commissies, stuur dan een mail aan de secretaris info@salsaflamingo.nl. Zij zal je dan voordragen aan de betreffende commissie.

Comments are closed.