Contact

Informatie

e-mail: info@salsaflamingo.nl
Jannie Siemons (secretaris)
tel: 06-41829539
Facebook: Salsa Flamingo

Heb je een vraag of opmerking van technische aard over de website of heb je een vraag over Latin Music, stuur dan een mailtje aan: nindyat@salsaflamingo.nl

Locatie

Sport- en Partycentrum De Kegel
Bovenkerkerweg 81
1181 XC Amstelveen
(gratis parkeren – parkeergarage aanwezig)

Betaalgegevens Salsa Flamingo

Het lidmaatschap **) bedraagt € 20,= per kalenderjaar voor leden cursisten die minimaal 1 lesblok deelnemen aan een cursus van 10 lessen.
Het lidmaatschap voor leden die geen les volgen, bedraagt € 30,-.
Het lesgeld wordt per cursus vastgesteld en bedraagt € 50,= voor 10 lessen van 60 minuten.

Het verschuldigde lesgeld dient vooruitbetaald te worden.

**) Het lidmaatschap van de Vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december en is tot wederopzegging.

IBAN: NL25 INGB 0008 6200 57 t.n.v. Z-Amerikaanse DansMuz Flamingo Betaling van de danslessen en het lidmaatschap dient uiterlijk op de 1e les voldaan te zijn.


Bij niet tijdige betaling wordt het lesgeld verhoogd met € 10,-.
Het recht op deelname aan de cursus vervalt indien niet is betaald voor 3 februari 2020

Comments are closed.